.

diumenge, 17 d’octubre de 2010

Hortènsia Grau presenta en nom d'ICV al.legacions per a millorar el projecte de TRAMCAMP

ICV considera que, malgrat hi hagi opinions empresarials en contra que reprodueixen punts de vista procedents del sector del transport privat, el Tramcamp és plenament viable i respon a les necessitats de comunicació i mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de l’àrea urbana del Camp de Tarragona.

Hortènsia Grau, en nom d’ICV del Camp de Tarragona, ha presentat un escrit d’al·legacions en el marc del procés d’informació pública de l’estudi informatiu “Implantació d’un sistema tramviari al Camp de Tarragona”, amb l’objectiu de millorar el projecte i fer-lo competitiu en freqüència i temps de recorregut respecte altres sistemes de transport i els vehicles privats.
ICV considera que, malgrat hi hagi opinions empresarials en contra que reprodueixen punts de vista procedents del sector del transport privat, el Tramcamp és plenament viable i respon a les necessitats de comunicació i mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de l’àrea urbana del Camp de Tarragona.

Es reprodueix, a continuació, l’escrit d’al·legacions.
      
CONSIDERACIONS

En primer lloc, assenyalar que ICV es felicita per la realització de l’estudi informatiu sobre la implantació d’un sistema tramviari al Camp  de Tarragona. La realització del Tramcamp ha estat una reivindicació reiterada d’ICV des de la dècada dels 80 del segle passat, i no pas per caprici: sabem que la magnitud i distribució de la població al Camp i les relacions de mobilitat que s’hi donen configuren un marc adient per a la solució tramviària que es proposa. El TramCamp donarà resposta a una part important de les necessitats de mobilitat d’aquesta àrea, i ha de ser una peça clau en la millora del servei de transport públic del Camp, avui amb uns índex d’utilització molt reduïts i en determinats casos propers a la marginalitat. El TramCamp està cridat a resoldre les desigualtats actuals entre els ciutadans que es desplacen en cotxe i els que ho fan en transport públic.

No ens plantegem el TramCamp com una peça aïllada sinó com una part del sistema integral de transport públic de l’àrea. Proposarem per tant reforçar la connectivitat  amb la resta de transport públic tant urbà com interurbà, especialment al que respon a les necessitats de mobilitat quotidiana. El TramCamp ha de ser competitiu en freqüència i temps de recorregut, adoptant les característiques necessàries per a ser un autèntica alternativa al vehicle privat. Per tant, les primeres al·legacions que presentem tenen per objectiu reduir els temps de recorregut i fer més atractiu el TramCamp per als seus usuaris potencials.

No entenem el TramCamp com a substitut de res, sinó com a component d’un sistema desenvolupat de transport públic. Per aquest motiu, proposem la configuració simultània del TramCamp i del nucli de rodalies ferroviàries del Camp de Tarragona i de les seves interconnexions; de forma que sigui evident que la millora de disponibilitat de transport públic és per al conjunt de les comarques del Camp (Alt i Baix Camp, Baix Penedès, Conca, Priorat, Tarragonès). Per tant, considerem imprescindible la planificació, l’explicació pública  i execució conjunta i coordinada d’aquestes dues millores, potenciant la seva intermodalitat amb la resta del transport públic.

El TramCamp no ha d’eliminar cap sistema de transport públic existent actualment que no sigui redundant i de pitjor qualitat. Proposem per tant el manteniment de la traça ferroviària actual amb la creació de l’estació de ferrocarril de Bellisens (nou punt de centralitat: universitat, hospital, tecnoparc...), plantejant el tram entre Vila-seca i Reus en termes de sinó com a coexistència (tercer carril o traçat paral·lel) i no de substitució de la línia fèrria actual
 
Finalment, assenyalar que el TramCamp ha de constituir un element de vertebració urbana en els trams que ja han iniciat la seva transformació urbana.
 
Per tots aquests motius, es formulen les següents
 
 AL·LEGACIONS

1.-  Preveure la utilització pel TramCamp de la traça del ferrocarril convencional en el tram entre Vila-seca i Tarragona, mitjançant tercer carril a la infraestructura actual, sigui per l’antiga via de Tortosa o la de Reus. Aquesta opció permetrà donar servei directe i a curt termini (sense esperar a disposar de la plataforma dels barris de ponent de Tarragona) fins a l’actual estació de Tarragona, i millorar notablement els temps de viatge previstos pel TramCamp entre Cambrils i Tarragona (42 minuts), ja que seria directe entre Tarragona i Vila-seca/Port Aventura.

2.- Millorar la intermodalitat entre el bus, Renfe/Adif i el TramCamp en les etapes successives del projecte:

2a.- Plantejar la tramitació, construcció i explotació del TramCamp de forma coordinada i simultània a la posta en marxa del servei de rodalies del Camp de Tarragona previst al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya, amb incorporació de noves estacions a Creixell, Tarragona-Nord, Bellisens; construcció de la variant de Picamoixons, introducció del servei per freqüència cadenciada, etc. Aquestes actuacions convé plantejar-les com un conjunt que no només millora la connectivitat de l’àrea central del Camp sinó de totes les comarques de Camp de Tarragona.

2b.- Incloure en l’estudi d’ubicació de les parades la possibilitat de connexió immediata amb la xarxa d’aportació (autobús urbà o interurbà) i de P+R.

2c.- Prolongar el tramvia des de la Plaça Imperial Tàrraco fins a l’actual estació de Renfe/Adif, pel carrer Pere Martell, que permetrà a més donar servei a l’àrea de Tàrraco Arena i el Serrallo.

2d.- Incorporar un intercanviador entre el TramCamp, el ferrocarril  convencional, i el bus urbà i interurbà a Bellisens, en una zona que s’està configurant com una nova centralitat de la ciutat de Reus (universitats, nou hospital, proximitat al centre de Reus pel sud) i que per la que ja passa el tren.

2e.- Modificar la connexió entre les dues línies del tramvia a la zona de l’estació de Vila-seca, de forma que aquest punt d’intermodalitat estigui inclòs tant en el recorregut Cambrils-Reus (que ja ho està) com en el Cambrils-Tarragona (en que no hi és)

3.- No condicionar l'accés del TramCamp entre Vila-seca i Reus al desviament de la infraestructura d'Adif/Renfe. La proposta de l’estudi informatiu impossibilita la construcció de l’intercanviador a Bellisens i endarrereix sine die la important connexió entre Reus i el front marítim. Per tant considerem imprescindible resoldre aquest tram bé sigui per infraestructura compartida (tercer carril), bé sigui mitjançant un traçat paral·lel en el tram Vila-seca-Bellisens. Proposem, a  més, la incorporació d’una parada per a donar servei al barri de la Plana (Vila-seca)

4.- Integrar en major mesura els barris de Ponent de Tarragona i incorporar l’accés al Campus de Sescelades. 

4a.- La  implantació del tramvia ha de permetre una major connectivitat entre els barris de Ponent de la ciutat de Tarragona (amb una població que supera les 35.000 persones) i el centre de la ciutat de Tarragona. Per això creiem més interessant construir la nova línia de tramvia per l'interior de Torreforta, Campclar i Bonavista que no passar-hi tangencialment per la T-11. Aquest projecte formaria part d'un pla de millora d’aquests barris, associant urbanisme i mobilitat.  

4b.- El Campus de Sescelades de la URV configura un punt de mobilitat obligada que no pot quedar al marge del sistema que s’està dissenyant. Es proposa per tant la inclusió a l’estudi d’un ramal de la Plaça de les Corts Catalanes (Tarragona) fins al Campus de Sescelades, permetent la creació d’un potent eix urbà directe de l’estació de Renfe/Adif de Tarragona fins a la universitat, i un adequat servei des la resta de poblacions, sigui directament, sigui mitjançant transbordament a la Plaça de les Corts Catalanes.

5.- Simplificar la connexió entre l'Aeroport de Reus i l'estació del Corredor Mediterrani. Entenem que és més òptim situar la connexió entre aquests dos nodes de transport dins de a línia general Tarragona-Reus que construir un petit ramal de baixa freqüència de pas. S'estalviarien quilòmetres de nova línia i se simplificaria l'explotació, tot incrementant la utilitat general del sistema. Per fer-ho caldria travessar les pistes de l'Aeroport amb un túnel transversal. Així s'estalviaria el transbordament forçat des de Tarragona o Reus fins l'Aeroport, i es reduiria a un sol transbordament el recorregut cap a Vila-Seca, Salou o Cambrils.

6.- Redifinir els trams en traça ferroviària convencional cap a traça tramviària en aquells trams en que s’hagi iniciat el procés de transformació urbanística o en que sigui previsible el seu inici a curt termini, d’acord amb els criteris exposats pels ajuntaments costaners.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada